Thông tin cổ đông

Thông báo về việc chi trả cổ tức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng.

Công ty Cổ Phần Đầu tư Lạc Hồng xin trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:

  1. Tỷ lệ chi trả:

+ Năm 2011:   8% (800 đồng/1 cổ phiếu)

+ Năm 2016: 15% (1.500 đồng/1 cổ phiếu)

  1. Thời gian chi trả: Từ ngày 15/02/2017
  2. Hình thức chi trả:

+ Nhận trực tiếp tiền mặt:

Phòng tài chính kế toán Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng

Địa chỉ: Tầng 8 – Tòa nhà Lạc Hồng, 85 Lê Văn Lương – Thanh Xuân – HN.

+ Nhận bằng hình thức chuyển khoản:

Đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Theo mẫu)

Tên tài khoản nhận cổ tức phải là tên người sở hữu cổ phiếu

Cổ đông là cá nhân khi nhận cổ tức phải nộp thuế thu nhập cá nhân (thuế 5%) theo quy định của Pháp luật. Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng sẽ khấu trừ khoản thuế TNCN này nộp thay cho cổ đông.

Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng xin trân trọng thông báo !

File thông tin:

• Thông báo về việc chi tra cổ tức – (thong-bao-ve-viec-chi-tra-co-tuc-bang-tien-2017.pdf)

• Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản – (phieu-dang-ky-nhan-co-tuc-bang-chuyen-khoan.doc)