Kiến trúc - xây dựng

Phát triển đô thị Sa Pa trở thành khu du lịch quốc gia

Sáng 27/3, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đại diện bộ, sở, ngành, địa phương cùng các đơn vị tư vấn có liên quan tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng, Tổng hội Xây dựng – đơn vị tư vấn cho biết, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030 bao gồm diện tích tự nhiên toàn huyện Sa Pa (khoảng hơn 68 nghìn ha). Trong đó, phạm vi lập quy hoạch chung xây dựng vùng lõi phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa có tổng diện tích hơn 6 nghìn ha, gồm toàn bộ đô thị du lịch Sa Pa hiện hữu và phần dự kiến phát triển mở rộng.

Dựa trên quan điểm: Phát triển khu du lịch bền vững trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị tự nhiên và nhân văn bản địa, bảo đảm an ninh, quốc phòng, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng và đồng bộ hạ tầng khu du lịch; chú trọng liên kết phát triển du lịch vùng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai và các chiến lược phát triển, quy hoạch ngành, quốc gia khác có liên quan… Đồng thời, phát huy những lợi thế về địa kinh tế, những chuyển biến mới của khung hạ tầng quốc gia – quốc tế như hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; sân bay Lào Cai…

Quy hoạch chung đề ra mục tiêu đến năm 2020, Khu du lịch Sa Pa đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Sa Pa sẽ trở thành một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái – nhân văn tầm cỡ quốc tế, có hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch đồng bộ, hiện đại. Vùng lõi tập trung phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Đô thị du lịch Sa Pa) có thương hiệu quốc tế về các giá trị cảnh quan tự nhiên, môi trường, đặc trưng văn hóa, chất lượng dịch vụ và các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn trong nước và quốc tế.

Trong đó, Đô thị du lịch Sa Pa đảm nhiệm chức năng vùng lõi tập trung phát triển khu du lịch là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của thị xã Sa Pa; là trung tâm dịch vụ du lịch của toàn Khu du lịch quốc gia Sa Pa, trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm nông, lâm, thủy sản, dược liệu và hàng thủ công bản địa của tỉnh Lào Cai…

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, về cơ bản, các chuyên gia và thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất chủ trương thực hiện và nội dung Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030. Tuy nhiên, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đưa ra một số góp ý liên quan đến căn cứ pháp lý, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chung; nghiên cứu tính kết nối khu vực huyện Bát Xát (xã Y Tý) trong mối quan hệ của đồ án (kết nối vùng, giao thông…); chuẩn hóa lại một số khái niệm về đô thị du lịch…

Bên cạnh đó, nhiệm vụ quy hoạch cần yêu cầu phải đánh giá cụ thể diện tích rừng dự kiến chuyển đổi sang mục đích khác để phục vụ cho nhu cầu phát triển; cần nghiên cứu sâu về yếu tố cảnh quan, môi trường, địa hình đối với một ô thị – Khu du lịch quốc gia Sa Pa; cần làm rõ hơn các yêu cầu nghiên cứu về phân vùng chức năng, định hướng, tổ chức không gian tổng thể và vùng lõi tập trung phát triển khu du lịch cũng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội thiết yếu kèm theo…

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá Đồ án đã được thực hiện đúng trình tự, tuân thủ Nhiệm vụ theo quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng đóp để hoàn thiện Đồ án; giao Vụ Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ và Dự thảo Báo cáo thẩm định nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo https://baoxaydung.com.vn