Tin lạc hồng

Triển khai xây dựng mô hình “4 an toàn về an ninh trật tự” tại Sân Golf Thanh Lanh

Ngày 01/8, Công ty CP Nam Tam Đảo đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình “4 an toàn về an ninh trật tự” tại sân Golf Thanh Lanh thuộc xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đại biểu chứng kiến ký giao ước thi đua giữa các bộ phận chuyên môn của Sân Golf Thanh Lanh

Sân golf Thanh Lanh với diện tích hơn 73 ha, 18 lỗ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Từ khi đi vào hoạt động, sân golf Thanh Lanh là điểm đến yêu thích và thường xuyên của các golfer trong và ngoài nước; trung bình mỗi tháng Sân golf Thanh Lanh đón khoảng từ 6000-7.000 lượt khách; hoạt động của Sân golf Thanh Lanh đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, tăng tỷ trọng của cơ cấu ngành dịch vụ du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc và giải quyết việc làm được cho hơn 400 lao động trên địa bàn tỉnh.
Trong những năm qua, ngoài việc nỗ lực phấn đấu đảm bảo ổn định hoạt động và nâng cao thu nhập cho người lao động, Ban Giám đốc sân Golf luôn phối hợp tốt với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ môi trường.
Ban Giám đốc Sân golf đã triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với nhiệm vụ phát triển sản kinh doanh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên về công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh hướng dẫn thành lập mô hình “4 an toàn về an ninh, trật tự” theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về “tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Do vậy từ khi được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, tình hình an ninh trật tự tại Sân golf Thanh Lanh luôn được ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.
Tại hội nghị, đại diện Sân golf Thanh Lanh cũng thông qua chủ trương, quyết định xây dựng, thành lập Ban Chỉ đạo, thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động mô hình “4 an toàn về an ninh, trật tự” và phát động, ký giao ước thi đua giữa các bộ phận của sân golf.