Nơi đỗ xe ngầm công trình Nhà Quốc hội có chức năng là nơi đỗ xe phục vụ các hoạt động của Quốc hội và Khu Ba Đình. Hạng mục được xây dựng tại lô E quy hoạch Khu Trung tâm Chính trị Ba Đình, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội, trên diện tích hơn 7.000m2. Nơi đỗ xe được thiết kế ngầm đảm bảo hài hòa trong không gian Khu Trung tâm Chính trị Ba Đình, sức chứa khoảng 500 xe ô tô, trong đó có 30 xe dạng bus 29 chỗ.

Là nhà thầu xây dựng uy tín, sau khi hoàn thành thi công văn phòng Quốc hội mới, Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng tiếp tục được Chủ đầu tư lựa chọn thi công khu đỗ xe ngầm Nhà Quốc hội. Trong quá trình triển khai dự án, Lạc Hồng luôn tuân thủ quy định về bảo tồn và trân trọng giá trị của di tích do cha ông để lại, thi công đúng thiết kế ngầm nơi đỗ xe Nhà Quốc hội đã được điều chỉnh đảm bảo cho việc bảo tồn tại chỗ, nguyên trạng di tích tế lễ Trời Đất của các Hoàng đế đầu thời Lý phát lộ qua cuộc khai quật khảo cổ học năm 2014…

Sau khi hoàn thành, hạng mục nơi đỗ xe ngầm sẽ góp phần hoàn thiện các chức năng, cảnh quan chung của khu vực Trung tâm Chính trị Ba Đình. Trong đó, Nhà Quốc hội cùng nơi đỗ xe ngầm sẽ đáp ứng nhu cầu phục vụ các hoạt động của Quốc hội và cảnh quan bên trên sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ không gian đẹp của nhân dân.