Tin đoàn thể

Đại hội Công đoàn Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng nhiệm kỳ 2023 – 2028

Dự Đại hội có các đại diện Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và Công đoàn cùng các đại biểu khách mời của các chi nhánh, dự án và toàn thể đoàn viên công đoàn công ty.
Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí.
Kết thúc Hội nghị, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể đoàn viên công đoàn Lạc Hồng sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.