Tin đoàn thể

Công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi bộ dự án Serena Resort Kim Bôi.

Sáng 11/12/2020, BCH Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi bộ dự án Serena Resort Kim Bôi.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng, Chi bộ dự án Serena Resort Kim Bôi được thành lập trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng. Chi bộ Serena Resort Kim Bôi hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ định đồng chí Bùi Văn Khuê giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Việc thành lập tổ chức cơ sở đảng tại dự án Serena Resort Kim Bôi đã đáp ứng nguyện vọng của các đảng viên, nhân viên đang làm việc tại đây. Chi bộ sẽ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo và tuyên truyền, vận động các CBCNV thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của địa phương và Công ty.