Tin đoàn thể

Chi bộ khối Công trường kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 22/12/2022, Chi bộ khối Công trường trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lê Văn Sử – Giám đốc Chi nhánh Tam Đảo.

Dự lễ kết nạp có đại diện Đảng ủy, đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đại diện Chi ủy các Chi bộ và toàn thể đảng viên của Chi bộ khối Công trường Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ đồng chí Hoàng Văn Lương – Bí thư Đảng ủy Công ty đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của BTV Quận ủy Thanh Xuân cho đồng chí Lê Văn Sử và đồng chí Trần Chí Chung – Bí thư Chi bộ khối Công trường đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Lê Văn Sử trong 12 tháng thử thách. Đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.