Tin đoàn thể

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Tiếp nối thành công của Đại hội điểm của Chi bộ 2 (Khối công trường), ngày 11/01/2020, Chi bộ 1 (Khối Văn phòng) và Chi bộ 3 (Khối các đơn vị thành viên) thuộc Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần I Nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Sau thời gian làm việc, với tinh thần nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội Chi bộ 1 và Chi bộ 3 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đã đề ra.

Các đại hội đã đánh giá một cách công tâm chính xác về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, về tham gia sản xuất, đầu tư, kinh doanh, xây dựng phát triển bền vững Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng và về công tác lãnh đạo các hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhiệm kỳ 2018 – 2020. Đồng thời, cũng xác định rõ những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội Chi bộ 1 và Chi bộ 3 đã sáng suốt lựa chọn ra Bí thư & phó Bí thư Chi bộ cho nhiệm kỳ 2020 -2022, đó là những đồng chí tâm huyết với công tác Đảng của Chi bộ. Chắc chắn, những các đồng chí sẽ là nòng cốt chỉ đạo cho mọi hoạt động của công tác của Chi bộ trong thời gian tới. Đảm bảo mọi nội dung của Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sẽ sớm đi vào thực tiễn công tác của Chi bộ.

Một số hình ảnh Đại hội của Chi bộ 1 và Chi bộ 3: