Dự án xây dựng

XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH

Trở thành một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại Việt Nam

Công ty đầu tư tạo ra sản phẩm xây dựng độc đáo và có chất lượng cao phục vụ cho cuộc sống

 • Bộ Tư pháp

  Bộ Tư pháp

  Địa điểm:  Số 60 - Trần Phú - Hà Nội

  Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Bộ Tư pháp

  Loại hình: Công trình xây dựng dân dụng

  Giá trị hợp đồng: 19 tỷ 200 triệu VND

  Thời gian thực hiện: 3 năm