Tuyen dung

Tuyển dụng


  • Cáp treo Tây Thiên tuyển dụng nhân sự 2017

    Cáp treo Tây Thiên trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng cung cấp dịch vụ xe điện, cáp treo và ẩm thực tại Khu di tích – danh thắng Tây Thiên xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2017, Cáp treo Tây Thiên cần tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:

  • Cáp treo Tây Thiên tuyển dụng nhân sự 2015

    Cáp treo Tây Thiên trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng cung cấp dịch vụ xe điện, cáp treo và ẩm thực tại Khu di tích – danh thắng Tây Thiên xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu về phát triển du lịch và cung cấp dịch vụ, từ 10/11 đến 30/11/2015 Cáp treo Tây Thiên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

Khách hàng & Đối tác