Lạc Hồng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
Ngày 28/3/2014, Công ty CPĐT Lạc Hồng phối hợp với Trung tâm y tế môi trường lao động của Bộ Xây dựng tổ chức khám sức khỏe cho hơn 100 lao động tại công trình AZ Lâm Viên Complex...