Lạc Hồng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Thực hiện kế hoạch số 135-KH/ĐU ngày 01/10/2014 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Thanh Xuân, ngày 14/3/2015, Chi bộ Đảng Công ty CPĐT Lạc Hồng...