Biểu dương CNVCLĐ tiêu biểu Quận Thanh Xuân năm 2015
Ngày 22/10/2015, Công đoàn Công ty CPĐT Lạc Hồng đã cử các gương mặt nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc tham dự Hội nghị Biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2015...