Lạc Hồng đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
Ngày 23/07/2014, trong lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cán bộ công đoàn Công ty CPĐT Lạc Hồng...