Cáp treo Tây Thiên sẵn sàng đón khách du Xuân Ất Mùi 2015
Tết Ất Mùi đang ngày càng đến gần, trên các cung đường từ đền Thỏng lên đến đền Thượng thờ Quốc Mẫu, các nhân viên Cáp treo Tây Thiên đang hoàn tất những phần việc thu dọn và trang trí ...