Tiến độ trên công trường xây dựng Trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính
Đến nửa đầu tháng 6/2015, công trình xây dựng Trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính tại Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc đang gấp rút hoàn thiện...