Hoàn thành thi công cọc khoan nhồi khu đỗ xe ngầm nhà Quốc hội mới
Tính đến hết tháng 8/2014, hạng mục thi công cọc khoan nhồi khu đỗ xe ngầm nhà Quốc hội mới do Công ty CPĐT Lạc Hồng thi công sẽ hoàn thành ...