Công tác chuẩn bị cho lễ gắn biển công trình Thăng Long Number One
Trong những ngày đầu tháng 10/2014 trên công trình Thăng Long Number One, cán bộ kỹ sư Công ty CPĐT Lạc Hồng ...