Tin tức đoàn thể

Tin tức sự kiện

Thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất

Tin Đoàn Thể


Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng Học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.

28/12/2018

Ngày 28/12/2018, tại hội trường tòa nhà văn phòng Lạc Hồng, Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng cùng với Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị học tập quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

 

 

Tham dự hội nghị có đầy đủ 33 đảng viên của Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng và hơn 100 đảng viên của Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Thanh Xuân. Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Tiến Dũng - Báo cáo viên cao cấp của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội giới thiệu, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8.

Hội nghị nhằm giúp các cán bộ đảng viên của Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng nắm vững những nội dung cơ bản đã được Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) thông qua, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn công ty tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn Đảng, của cán bộ, đảng viên. Do vậy, tại hội nghị các đại biểu luôn tập trung lắng nghe, kết hợp với nghiên cứu văn kiện, tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị.

Từ đó, Đảng ủy Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng sẽ chủ động xây dựng chương trình hành động, trong đó nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong các nội dung Nghị quyết vào tình hình cụ thể của đơn vị, đồng thời đưa các chủ trương, đường lối, mục tiêu thành hiện thực, thành phong trào hành động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong cuộc sống.


Khách hàng & Đối tác