Tin tức đoàn thể

Tin tức sự kiện

Thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất

Tin Đoàn Thể


Lạc Hồng Lotus Hạ Long tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động

10/06/2017

Nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức và tăng cường công tác an toàn trong lao động trên công trường, ngày 07/6/2017, tại công trình Lạc Hồng Lotus Hạ Long ở phường Trần Hưng Đạo - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh, Công ty CPĐT Lạc Hồng đã tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động cho công nhân. 

Tham gia lớp tập huấn có trên 200 công nhân các tổ độ thi công đang trực tiếp thi công xây dựng tại công trường. Tại buổi tập huấn, các công nhân lao động trên công trường được giảng viên hướng dẫn những quy tắc chung về an toàn lao động như: đảm bảo an toàn khi đi lại trên công trường, quy tắc an toàn nơi làm việc, các quy tắc sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động khi thi công trên cao, quy tắc an toàn về điện…

Với mục tiêu, phương châm hành động “An toàn lao động” là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng dự án, công trình. Từ đó, mỗi khi triển khai công trình mới, Lạc Hồng luôn trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cá nhân cho người lao động, huấn luyện cho người lao động về các biện pháp đảm bảo an toàn trước khi giao việc; kiểm tra, đôn đốc người lao động thực hiện đúng quy trình và biện pháp làm việc an toàn; chấp hành đúng quy định pháp luật về Bảo hộ lao động, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người lao động và bảo vệ tài sản, đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động.

Kết thúc buổi tập huấn, các công nhân tham gia làm bài thu hoạch; qua đó, gắn công tác an toàn, bảo hộ lao động với bảo vệ môi trường và văn hóa trong xây dựng công trình.

Tính đến thời điểm hiện tại, công trình Lạc Hồng Lotus Hạ Long đã hoàn thành sàn tầng 18, thi công cột vách dầm sàn tầng 19, thi công lắp đặt ống gen điện tầng căn hộ mẫu, thi công xây căn hộ đến tầng 10,…


Khách hàng & Đối tác