Tin tức đoàn thể

Tin tức sự kiện

Thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất

Tin Đoàn Thể


Lạc Hồng tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại các công trình Khu đoàn ngoại giao

12/05/2016

Ngày 12/5/2016, Công ty CPĐT Lạc Hồng đã phối hợp với Công ty CP An toàn lao động Hà Nội tổ chức lớp tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường xây dựng các dự án tại khu ngoại giao đoàn.

Lạc Hồng tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại các công trình Khu đoàn ngoại giao

Tại Khu ngoại giao đoàn, Công ty CPĐT Lạc Hồng hiện đang triển khai thi công các dự án Chung cư cao cấp Lạc Hồng Lotus No1-T5 và Khu nhà công vụ - thương mại No4A. Tham gia lớp tập huấn có trên 150 cán bộ, nhân viên và công nhân lao động đang trực tiếp tham gia xây dựng tại công trường.

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng về việc đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, trong thời gian qua Công ty CPĐT Lạc Hồng luôn quán triệt quan điểm: "Phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ" trên công trường. Đặc biệt trong điều kiện làm việc của cán bộ công nhân công ty là lĩnh vực xây dựng thường xuyên tiếp xúc với môi trường làm việc nặng nhọc, điều kiện làm việc luôn phải tiếp xúc với nắng, gió, mưa, độ ồn, độ ẩm cao. Vì vậy, việc tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ là rất cần thiết và  quan trọng.

Tại buổi tập huấn, các công nhân lao động trên công trường được giảng viên bồi dưỡng những quy tắc chung về an toàn lao động như: đảm bảo an toàn khi đi lại trên công trường, quy tắc an toàn nơi làm việc, các quy tắc sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động khi thi công trên cao, quy tắc an toàn về điện… Với mục tiêu, phương châm hành động “An toàn lao động” là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng dự án, công trình. Kết thúc buổi tập huấn, các công nhân tham gia làm bài thu hoạch; qua đó, gắn công tác an toàn, bảo hộ lao động với bảo vệ môi trường và văn hóa trong xây dựng công trình.

Lạc Hồng tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại các công trình Khu đoàn ngoại giao

Lạc Hồng tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại các công trình Khu đoàn ngoại giao

Năm 2016, công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Công ty CPĐT Lạc Hồng quan tâm và thường xuyên cho tổ chức tập huấn theo định kỳ nhằm nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ của từng cán bộ, công nhân lao động đang xây dựng trên các công trường.

Lachong.vn


Khách hàng & Đối tác