Tin tức đoàn thể

Tin tức sự kiện

Thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất

Tin Đoàn Thể


Chi bộ Công ty CPĐT Lạc Hồng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

20/04/2016

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cấp Ủy, Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể trong Công ty CPĐT Lạc Hồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên  và công nhân viên chức tích cực tham gia.

Chi bộ Công ty CPĐT Lạc Hồng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bà Võ Thị Kim Ánh – Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước Quận Thanh Xuân trao tặng giấy khen cho Lạc Hồng và các đơn vị khác đã có thành tích tiêu biểu trong việc “Học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2012 - 2015

Hàng năm, trên cơ sở các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối Doanh nghiệp ngoài nhà nước quận Thanh Xuân, Chi ủy Công ty CPĐT Lạc Hồng đã cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai trong toàn Chi bộ. Phân công một cấp ủy viên thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các tổ đảng và các đoàn thể trong cơ quan để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Trên cơ sở chương trình hành động, Chi ủy xây dựng chương trình hành động về tiêu chuẩn, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, được triển khai và tổ chức thực hiện, cùng giám sát, tạo sức lan toả trong toàn Chi bộ. Chi uỷ Lạc Hồng đã từng bước bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, và công nhân viên chức trong Công ty theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 
Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Công ty tập trung vào việc xây dựng rèn luyện đạo đức lối sống, không lãng phí; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của Công ty, tích cực cụ thể hoá bằng các phong trào thi đua thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng bằng các phong trào thi đua, đổi mới lề lối làm việc, sáng tạo để đạt hiệu quả cao trong công việc, xây dựng Đảng trong sạch, xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4- Khoá XI, những năm qua, các cán bộ, đảng viên trong công ty có ý thức rõ hơn trong việc rèn luyện, phấn đấu vươn lên, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức lối sống, góp phần đoàn kết nội bộ, sự đồng thuận trong toàn bộ CBCNV, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của công ty.

Trong những năm qua, Chi bộ Công ty luôn được công nhận là Chi bộ Trong sạch vững mạnh hàng năm. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cũng được tặng cờ và bằng khen cho các thành tích thi đua tiêu biểu, xuất sắc.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Công ty CPĐT Lạc Hồng nhằm thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên và công nhân viên chức Công ty CPĐT Lạc Hồng luôn luôn tích cực không ngừng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Lachong.vn


Khách hàng & Đối tác