Tin tức đoàn thể

Tin tức sự kiện

Thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất

Tin Đoàn Thể


Lạc Hồng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng

13/09/2011

Ngày 10.09.2011, gần 50 cán bộ đảng viên của Công ty CPĐT Lạc Hồng đã tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng do Hội đồng giáo dục quốc phòng Phường Nhân Chính tổ chức.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng nằm trong chương trình Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TW ngày 03.05.2007 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành TW Đảng khóa X  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công  tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; thực hiện Nghị định 116/NĐ-CP ngày 10.07.2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng; kế hoạch số 95/KH-HĐGDQP-AN ngày 19.07.2011 của UBND Quận Thanh Xuân về tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh năm 2011.

Đến tham dự có đồng chí Trịnh Xuân Phương – Thượng tá Tham mưu trưởng Phó chỉ huy trưởng Ban quân sự Quận Thanh Xuân; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND Hội đồng giáo dục Quốc phòng Phường Nhân Chính. Tham gia giảng dạy có Tiến sỹ Nguyễn Văn Bạo – Thượng tá, Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Học viện chính trị Bộ quốc phòng.

Bồi dưỡng quốc phòng là bộ phận của công tác quốc phòng quân sự địa phương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo cho địa phương đủ sức đối phó với các tình huống, bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng và cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân.

lachong.vn


Khách hàng & Đối tác