Kien truc xay dung

Tin tức sự kiện

Thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất

Tin kiến trúc - xây dựng


Điều chỉnh lệ phí cấp chứng chỉ trong lĩnh vực xây dựng

12/03/2012

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 33/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, mức thu phí trong lĩnh vực xây dựng sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/5/2012.


 Ảnh minh họa

Đối với chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; chứng chỉ giám sát thi công xây dựng; chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, thay vì chỉ quy định chung 1 mứcthu lệ phí cấp chứng chỉ tạiThông tư 167/2009/TT-BTCngày 19/8/2009 là200.000 đồng/chứng chỉ, thì Thông tư33/2012/TT-BTCchia thành 2 loại: Mức thu lệ phí cấp lần đầu vàmức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung.

Cụ thể, mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; chứng chỉ giám sát thi công xây dựng; chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng là 300.000đồng/chứng chỉ.

Còn mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung các chứng chỉ trênlà 150.000 đồng/chứng chỉ.

Ngoài ra, Thông tư33/2012/TT-BTCcũng bổ sung quyđịnh lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là2.000.000 đồng/giấy phép.

Thông tư nêu rõ,lệ phí cấp các loại chứng chỉ trên là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vàongân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lụcngân sách nhà nước hiện hành.

Trường hợp uỷ quyền thu, cơ quan thu lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền lệ phí thực thu được trước khi nộp vàongân sách nhà nước để chi phí cho việc thu lệ phí cấp các chứng chỉ. Số còn lại (50%) phải nộp vàongân sách nhà nước.

Thông tư33/2012/TT-BTCcó hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2012

(Theo baoxaydung.com.vn)


Khách hàng & Đối tác